Hyppää sisältöön

Tutkimustyömme

Toimintamme perustana on yhteistyössä Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa toteutettu Terve Oppiva Mieli (TOM) -tutkimushanke, jonka tavoitteena on tutkia tietoisuustaitojen vaikuttavuutta suomalaisten koululaisten hyvinvointiin ja oppimiseen. TOM-tutkimuksemme on Suomen ensimmäinen tietoisuustaitojen vaikuttavuutta kartoittava tutkimushanke, ja kansainvälisesti se on yksi maailman laajimmista alan tutkimuksista.

Vuosina 2014-2016 keräsimme tutkimusaineiston 12-15 –vuotiaiden oppilaiden sekä heidän opettajiensa ja vanhempiensa parissa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 3519 suomen- ja ruotsinkielistä oppilasta 56 peruskoulusta Etelä-Suomen alueelta.

Tutkimuksessa vertailimme kolmea eri tutkimusryhmää. Interventioryhmä osallistui 9 viikon ajan tietoisuustaito-oppitunneille, kontrolliryhmä osallistui 9 viikon ajan rentousaiheisille oppitunneille ja kolmasryhmä, eli 0-ryhmä, seurasi tavallista lukujärjestystä. Kaikkien tutkimusryhmien oppilaat vastasivat kyselylomakkeisiin ennen seurantajaksoa, heti sen jälkeen, sekä 6 ja 12 kuukauden kuluttua seurantajakson päättymisen jälkeen.

Odotetusti tietoisuustaitojen säännöllinen harjoittaminen lisäsi hyvinvointihyötyjä. Tutkimustulokset osoittavat tietoisuustaitojen olevan hieman tehokkaampi keino edistää resilienssiä, eli psyykkistä joustavuutta, ja sosio-emotionaalista toimintakykyä sekä vähentää masennusoireiden ilmaantuvuutta koululaisten parissa verrattuna tavallisiin rentoutusharjoituksiin.

Tutkimuksen toteutuksesta ja tutkimustuloksista voit lukea lisää tieteellisissä lehdissä julkaistuissa artikkeleissa.

Oppilaiden parissa toteutetun tutkimuksen lisäksi olemme suorittaneet Läsnäoleva kasvattaja -koulutuksen toteutettavuustutkimuksen, jossa selvitimme koulutuksen toteutettavuutta, hyvinvointihyötyjä sekä tietoisuus- ja läsnäoloharjoitteiden jalkauttamista. Lue lisää.

Julkaisut

Jaa somessa: