Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Evästeet

Verkkosivustomme ei kerää eikä tallenna käyttäjistä ilman käyttäjän suostumusta sähköpostiosoitteita tai mitään muita henkilökohtaisia tai tunnistettavia tietoja.

Verkkosivustolla käytetään vain verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä.

Statistiikka

Verkkosivustolla on käytössä statistiikka. Statistiikka ei käytä evästeitä, eikä dataa välitetä kolmannelle osapuolelle, eikä yksittäistä kävijää voi tunnistaa, koska kaikki IP-osoitetiedot on anonymisoitu. Sivuston statistiikka kerää sivuston käytöstä yleisiä tilastotietoja ja on sivuston kehittämisen kannalta välttämätön.

Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Terve Oppiva Mieli ry
Laitamyötäisentie 3, 00850 Helsinki
Y-tunnus: 2971016-1

2. Yhteyshenkilöt

Koordinaattori
Emilia Keijonen
info@terveoppivamieli.fi

3. Rekisterin nimi

Terve Oppiva Mieli -yhdistyksen toimintaan osallistuvien ja toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden yhteystieto-, koulutus-, toiminta- ja markkinointirekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään yhteydenpidossa yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille ja yhdistyksen koulutuksiin, palveluihin ja muuhun toimintaan osallistuville, markkinointiviestinnässä sekä yhdistyksen toimintaraportoinnissa (yhdistyksen toimintakertomus ja tilastotiedot rahoittajille). Viestintäkanavia ovat Creamailer-uutiskirjepalvelu, sähköposti ja koulutusalustan sähköpostipalvelu. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään yhdistyksen koulutuksiin, palveluihin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilöiden nimi, sähköposti, puhelinnumero, työpaikka/taho, jota edustaa, toimi, ikä, asuinkunta, laskutustiedot, tiedot valitusta koulutuksesta tai palvelusta sekä osallistujien motivaatiota kartoittava kysely ja palautekysely. Yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneilta kerätään nimi ja sähköposti uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään hänen ilmoittautuessaan yhdistyksen tarjoamiin koulutuksiin ja palveluihin sähköpostitse, verkkosivujen ilmoittautumislomakkeella, sosiaalisen median kautta, puhelimitse, yhteistyötapaamisissa tai muissa tilaisuuksissa kuten luennoilla tai työpajoissa. Lisäksi henkilötiedot saadaan henkilön tilatessa uutiskirje verkkosivujen kautta. Teachable-koulutusalustalle osallistujat rekisteröityvät henkilökohtaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset kolmansille osapuolille ja tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Yhdistyksen toimesta rekisteritietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU- tai ETA –maiden ulkopuolelle. Huom! Erillinen Teachable-koulutusalustaa ja Zoom-palvelinta koskeva ohjeistus liittyen rekisteritietojen luovuttamiseen EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. Yhdistyksen tarjoamat verkkokoulutukset on rakennettu Teachable-koulutusalustalle, jonka omistaa yhdysvaltalainen Teachable-yritys. Ilmoittautuessaan ja rekisteröityessään yhdistyksen tarjoamaan verkkokoulutukseen osallistuja itse hyväksyy, että hänen nimensä ja sähköpostiosoitteensa tallentuvat EU- ja ETA-maiden ulkopuolella sijaitsevan Teachablen tietojärjestelmään. Rekisteröinti Teachable-koulutusalustalla ja sen myötä tapahtuva tietojen luovutus EU- ja ETA –maiden ulkopuolelle tapahtuu henkilön omasta toimesta. Teachablen tietosuojaselosteen voi lukea tästä.

Koulutuksen webinaarit järjestetään Zoom-palvelussa. Osallistujan ei tarvitse luoda käyttäjätiliä Zoom-palvelimeen, mutta voidakseen osallistua koulutukseen tulee osallistujan ladata Zoom-ohjelma omalle laitteelleen. Zoom-palvelimen tietosuojaselosteen voit lukea tästä.

8.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään teknisesti suojattuna.Yhdistyksen uutiskirjeen tilaajalista, yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin, palveluihin ja tapahtumiin ilmoittautuneiden yhteystiedot ja muut tarvittavat tiedot sekä palautekyselyiden tiedot kerätään ja tallennetaan suomalaisen Creamailer-yrityksen ylläpitämään tietojärjestelmään. Lisätietoja Creamailerin tietosuojasta voit lukea Creamailerin verkkosivuilta.

Teachable-koulutusalustan ja Zoom-palvelimen tiedot suojataan ko. toimijoiden omien prosessien mukaisesti. Yhdistyksen rekisterin pääkäsittelijä ja koulutusvastaava näkee Teachable-koulutusalustalle rekisteröityneet henkilöt, mutta rekisteritietojen tallentaminen ja säilyttäminen ei ole yhdistyksen hallinnassa.

10. Rekisterin käsittelyn kesto

Rekisteri on käytössä toistaiseksi.

11. Rekisterin käsittelijät

Rekisterin pääkäsittelijänä toimii yhdistyksen koordinaattori. Lisäksi koulutuksesta vastaava kouluttaja käsittelee koulutusilmoittautumisen yhteydessä kerättäviä tietoja (nimi, sähköposti, toimi/työtehtävä, toimipiste, syntymävuosi ja motivaatiokysely) koulutuksen suunnittelussa ja viestinnässä sähköpostitse. Rekisterin käsittelijät käsittelevät tallennettuja tietoja luottamuksellisesti. Rekisteritietoja käsitellään vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

12. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisteritietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada pääsy hänen omiin tietoihinsa, tarkistaa tiedot ja korjata virheelliset tiedot. Henkilöllä on oikeus pyytää tietojen poistamista reksiteristä. Tarkastus- ja korjauspyynnöt sekä tietojen poistaminen tulee esittää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle osoitteeseen info@terveoppivamieli.fi. Rekisteröity voi poistua itse uutiskirjelistalta ilman erillistä ilmoitusta.

Jaa somessa: