Hyppää sisältöön

Terve Oppiva Mieli -koulutushanke (OPH)

Läsnäolotaidoista voimavaroja kouluhyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseen sekä työyhteisön hyvinvointijohtamisen kehittämiseen

Vuosien 2022 ja 2023 aikana järjestimme suositut Läsnäoleva kasvattaja – ja Läsnäoleva johtaja -koulutukset yhteensä 179 kasvatus- ja koulutusalan ammattilaiselle. Toteutimme koulutukset kiitettävin palauttein. Suomenkielisen Läsnäoleva kasvattaja -koulutuksen ensimmäisen koulutusosion koulutustyytyväisyyden keskiarvo oli 8,8/10 ja ruotsinkielisen koulutuksen keskiarvo 8,6/10. Läsnäoleva johtaja -koulutuksen koulutustyytyväisyyden keskiarvo oli 9,1/10. Lisäksi suurin osa koulutuksiin osallistuneista suosittelisi koulutusta kollegoillensa. Koulutukset tarjosivat osallistujille työkaluja heidän oman hyvinvointinsa ja työssäjaksamisen edistämiseksi sekä luokkahuonetyöskentelyyn lasten ja nuorten parissa. 

Koulutukseen osallistuneet kertoivat hyötyneensä läsnäolotaitojen harjoittamisesta paitsi omassa arjessaan myös luokkahuonetyöskentelyssä lasten ja nuorten parissa.  

Läsnäoloharjoittamisen hyvinvointihyödyt kasvattajan arjessa:

”Pystyn helpommin rauhoittumaan ja ottamaan yhteyttä sisimpääni.”

”Keskittyminen nykyhetkeen on parantunut, reagointi on hieman hidastunut.”

”Uusia näkökulmia elämään ja vahvistusta omaan ihmisyyteen sekä keinoja omaan kasvamiseen.”

”Itsemyötätunto on lisääntynyt ja tunteiden käsittely on työn alla.”

”Jag har lärt mig att lite bättre tåla stress. Jag har även börjat sova bättre.”

”Har lyckats stoppa/lugna ner tankar.”

”Det har varit skönt att lugna ner sig.”

Koulutuksessa opittujen taitojen hyödyt luokkahuonetilanteessa:

”Koen, että olen pysynyt rauhallisempana ja vähemmän reaktiivisempana haastavissa vuorovaikutustilanteissa.”

”Rauhallisena pysyminen, myös fokusoiminen omiin tunteisiin ja jopa sen sanoittaminen oppilaille.”

”Parempi läsnäolevuus on rauhoittanut hermostunutta lasta.”

”Att kunna hålla sig lugn i olika situationer, då sprider sig också lugnet till eleverna.”    

”Jag har blivit mer accepterande mot mig själv och då kan jag bättre bemöta mina studerande.”

”Att ta ett steg tillbaka, reflektera, ge mera tid.”

Lue lisää osallistujien palautteita tutustumalla hankeraporttiimme.

Koulutushankkeen aikana tuotettuihin materiaaleihin voit tutustua Avointen oppimateriaalien kirjasto -palvelussa.

Koulutushanke toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella.

Jaa somessa: