Hyppää sisältöön

Koulut & päiväkodit

Terve Oppiva Mieli (TOM) –tiimi on tehnyt määrätietoisesti työtä itsetuntemuksen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen, myötätunnon, onnellisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä oppimisen edistämiseksi suomalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa vuodesta 2011. Teemme niin tutkimus-, kouluttamis- kuin jalkauttamistyötäkin.

Tietoisuus- ja läsnäolotaitoja harjoittamalla vahvistamme tarkkaavaisuuttamme, joka on tärkein rakennuspalikka kaikessa uuden oppimisessa; puhumme sitten koulussa tänä päivänä opetettavista aineista, tulevaisuuden metataidoista – kuten itsesäätelystä, resilienssistä, luovuudesta, kriittisestä ajattelukyvystä, yhteistyötaidoista, myötätunnosta tai hyvinvoinnintaidoista.

Suomalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa tuhannet lapset, nuoret ja kasvattajat kohtaavat päivittäin. Koulut ja päiväkodit ovatkin mitä parhain paikka opettaa tietoisuus- ja läsnäolotaitoja, joita tarvitsemme ylläpitääksemme hyvinvointiamme nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassamme.

Asiantuntijahaastattelut

Kuuntele ajatuksia ja kokemuksia tietoisuus- ja läsnäolotaitojen harjoittamisesta kouluissa ja päiväkodeissa.

Rehtori Mari Suokas-Laaksonen

Varhaiskasvattaja Ressu Petäinen

Jaa somessa: