Hyppää sisältöön

Jalkauttamistyömme

Kehittämishanke
Työmme tietoisuus- ja läsnäolotaitojen jalkauttamisen parissa alkoi vuonna 2016, jolloin saimme sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahan kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille suunnatun Läsnäoleva kasvattaja -koulutuksen kehittämistä sekä tietoisuus- ja läsnäolotaitojen jalkauttamista varten.

Työn tuloksena kehitimme verkkokoulutuksen, jonka tavoitteena on edistää paitsi kasvattajan omaa hyvinvointia ja työssäviihtymistä myös lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista. Koulutus on kaksiosainen: 1) Läsnäolo kasvattajan hyvinvoinnin tukena -koulutuosio (8 viikkoa), jonka aikana keskitytään kasvattajan oman hyvinvoinnin edistämiseen ja 2) Läsnäolo oppilaan oppimisen tukena -koulutusosio (6 viikkoa), jossa keskitytään tietoisuus- ja läsnäoloharjoitteiden jalkauttamiseen ja ohjaamiseen oppilaille.

Koulutus tarjoaa työkaluja itsetuntemuksen, kehotietoisuuden, tunteiden tunnistamisen ja säätelyn, stressinhallintataitojen ja myötätunnon vahvistamiseksi sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.

Toteutettavuustutkimus
Kehittämishankkeen aikana teimme koulutuksen toteutettavuustutkimuksen selvittääksemme sen vastaanottoa ja hyvinvointihyötyjä. Tutkimukseen osallistui eri ammattiryhmiä edustavia koulussa työskenteleviä kasvattajia; opettajia, koulunkäyntiavustajia, oppilashuoltoryhmän jäseniä ja rehtoreita. Tutkimustulokset osoittivat koulutuksen olevan toteutettavissa, ja suurin osa koulutuksen käyneistä kertoi suosittelevansa koulutusta kollegoillensa. Koulutuksen käyneet kokivat saaneensa työkaluja oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Havaittuja hyvinvointihyötyjä olivat mm. parempi kyky tunnistaa omia kehontuntemuksia, vahvistuneet stressinhallintataidot, vahvistunut keskittymiskyky ja kyky rentoutua sekä parempi unenlaatu.

Tärkeä havainto oli myönteinen muutos vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Kasvattajan oma harjoittaminen, eli läsnäolo luokkahuoneessa edisti oppilaiden hyvinvointia ja oppimista mm. oppilaiden rauhoittumisen kautta. Hyvinvoiva kasvattaja luo parhaan mahdollisen oppimisympäristön. Se, miten kasvattaja opettaa ja toimii luokassa on yhtä tärkeää, kuin se, mitä hän opettaa.

Läsnäoleva kasvattaja -koulutushanke
Olemme saaneet lukuvuosiksi 2018-2019 ja 2022-2023 Opetushallituksen myöntämän täydennyskoulutusrahoituksen, mikä on mahdollistanut kouluttamistyön jatkumisen ja läsnäolotaitojen jalkauttamisen päiväkoteihin ja kouluihin.

Läsnäoleva johtaja -koulutushanke
Keväällä 2020 kehitimme Työsuojelurahaston rahoituksella kasvatus- ja koulutusalan johtajille suunnatun Läsnäoleva johtaja –koulutuksen, jonka tavoitteena on tarjota johtotehtävissä toimiville työkaluja itsensä johtamisen taitojen vahvistamiseen ja koko työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.

Jalkauttamistyömme tänä päivänä
Vuosien varrella kertyneen kokemuksemme sekä pitkäjänteisen kehittämis-, pilotointi- ja tutkimustyömme tuloksena ovat syntyneet nykyiset kasvatus- ja koulutusalan koulutuksemme. Järjestämme koulutuksia vuoden ympäri. Tutustu tarkemmin koulutussisältöihin ja koulutusaikatauluihin:

Läsnäoleva kasvattaja -koulutus 

Läsnäoleva johtaja -koulutus

Jaa somessa: