Hyppää sisältöön

Utbildning i medveten närvaro för lärare (svenskspråkig utbildning)

Medveten närvaro, även kallad mindfulness, är det medvetandetillstånd som uppstår då vi medvetet och avsiktligt uppmärksammar det som pågår i stunden på ett icke-dömande sätt. Förmågan att vara avslappnat men alert närvarande är nyckeln till effektiv stresshantering. Den är också grunden för en respektfull och ärlig samvaro med andra. 

Övning i medveten närvaro är ingen ideologi, utan en form av träning för vårt sinne:

 • Vi tränar vår förmåga att vara avslappnat koncentrerade och uppmärksamma
 • Vi får insikt i hur sinnet fungerar och hur det kan stillas, då det är rastlöst
 • Vi lär oss att lyssna till kroppens signaler, kroppsmedvetenhet
 • Vi lär oss att identifiera och hantera även sådana känslor, som är svåra eller som hindrar oss från att vara och göra vårt bästa
 • Vi tränar medvetet lyssnande och talande
 • Vi stärker vår resiliens, dvs psykiska tålighet och återhämtning från stress
 • Vi tränar upp vår medkänsla och självmedkänsla

Medveten närvaro är inte enbart en samling tekniker för avslappning och stresshantering, utan en förmåga som leder större självinsikt, dvs egenskapen att uppfatta sig själv på ett realistiskt sätt. Utbildningens teori och övningar låter oss göra egna, konkreta upptäckter om hur vi fungerar. De här upptäckterna blir färdigheter, till vår egna och andras nytta och glädje.

Utbildningen sker via nätet och kan till stor del anpassas till din egna tidtabell (med undantag för de gemensamma online -träffarna). Den innefattar 2 delar:

Del 1: Medveten närvaro för lärare (8 veckor)

 • Under denna tid fokuserar vi helt och hållet på vår egna övning. Vi bekantar oss med olika aspekter och tillämpningar av medveten närvaro.
 • 30 – 45 minuter teorivideo / vecka. Varje vecka har ett eget tema.
 • Självständig träning 15 – 30 minuter /dag  med inspelade övningar (ljud och video) för varje vecka
 • Live -träffar via zoom varannan vecka (4 gånger) i mindre grupper
 • Självständigt skrivande av kursdagbok

Del 2: Medveten närvaro i klassrummet (7 veckor)

 • Under denna tid börjar vi med små steg prova på övningar i klassrummet med våra studerande. 
 • 10 – 30 minuter teorivideo / vecka
 • En lärarmanual med inspelade övningar som kan användas som sådana eller som inspiration för övandet i klassrummet.
 • Live -träffar (4 gånger)

Som planerare och lärare fungerar Catarina Ahlvik-Garrison och Kim Wikström.

Kontaktuppgifter: info@terveoppivamieli.fi

Varmt välkommen med!

Jaa somessa: