Hyppää sisältöön

Hyvinvointihyödyt tutkimuksissa

Terve Oppiva Mieli -pioneerihankkeessamme olemme vuosien ajan tehneet päämäärätietoisesti töitä suomalaisten lasten ja nuorten sekä heidän kasvattajiensa hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen eteen. Toimintamme perustana on omat tutkimuksemme sekä kansainväliset tutkimustulokset tietoisuus- ja läsnäolotaitojen hyvinvointihyödyistä.

Suomalaisten koululaisten parissa toteutetun interventiotutkimuksemme tulokset osoittivat tietoisuustaitojen edistävän lasten ja nuorten resilienssiä, eli psyykkistä joustavuutta ja sosio-emotionaalista toimintakykyä sekä vähentävän masennusoireiden esiintyvyyttä. Tutkimukseen osallistui 3519 koululaista vuosina 2014-2016. Tutkimuksemme on Suomen ensimmäinen ja kansainvälisesti yksi laajimmista ja metodologisesti vahvimmista tietoisuustaitojen vaikuttavuutta kartoittavista tutkimuksista. Lue lisää koululaisten parissa tehdystä tutkimuksesta täältä.

Kouluhenkilöstön parissa tehdyssä toteutettavuustutkimuksessamme havaitsimme läsnäolokoulutuksen tuovan lukuisia hyvinvointihyötyjä. Koulutukseemme osallistuneet raportoivat mm. kyvyn tunnistaa omia kehontuntemuksia kehittyneen, stressinhallintataitojen sekä keskittymis- ja rentoutusmiskyvyn vahvistuneen ja unenlaadun parantuneen. Osallistujat havaitsivat myönteistä muutosta vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa, kuten rauhallisuuden ja läsnäolon vahvistuminen ja oppilaiden kanssa käytyjen keskusteluiden lisääntyminen. Tärkeä havainto oli, että aikuisen oma harjoittaminen, eli läsnäolo luokkahuoneessa, edisti oppilaiden hyvinvointia ja oppimista mm. oppilaiden rauhoittumisen kautta. Tutustu kouluhenkilöstön parissa tehtyyn tutkimukseemme ja tietoisuustaitojen jalkauttamistyöhömme täältä.

Tietoisuus- ja läsnäolotaitojen harjoittamisen lukuisista positiivisista hyvinvointivaikutuksista on myös paljon kansainvälistä tutkimusnäyttöä. Tiedämme, että säännöllinen harjoittaminen vahvistaa itsetuntemusta, itsesäätelyä sekä omien tunteiden tunnistamista ja hallintaa. Tutkimukset ovat osoittaneet harjoittamisen edistävän stressinhallintaa, vähentävän ahdistuneisuutta, ehkäisevän masennusta ja auttavan kroonisten kipujen hallinnassa. Lisääntynyt hyväksyvä tietoinen läsnäolo tuo tutkitusti elämään rauhallisuutta ja lempeyttä sekä myötätuntoa itseä ja muita kohtaan.

Jaa somessa: